Hizmet Kalitemiz İçin Önce Eğitim

Yılın ilk 6 ayını geçirdik. Bu dönemde İnsan Kaynakları Departmanımızın organize ettiği eğitimler ile personellerimizin gelişimine ve farkındalıklarına katkıda bulunduk. Mesleki eğitimlerin yanında ekip olma, bir arada çalışma, iletişim, empati, kurum kültürü ve ortak değerler gibi konulara ağırlık verdik. Yaratıcı Drama Eğitimleri ile deneyimleyerek öğrenme: Bir arada olma bilinci ile tanıma – tanışma, iletişim becerilerinin güçlenmesi, ekip içi iletişim dilinin oluşması konularında, deneyimle öğrenme yönteminin kullanıldığı Yaratıcı Drama eğitimleri verildi. Bu atölyede, personellerimiz kurgusal gerçeklikte farklı birimler oluşturdular. Bu çalışmada, birimlerin sahada yaşadıklarının deneyimlenmesi, oluşturulan ekibin bağlarının güçlenmesi ve sahadaki kriz anlarına hazır hale gelmesi hedeflendi. İç iletişimin önemi, ekip olmanın faydaları, birimler arası iletişim temalarının yeniden değerlendirilmesi kurum kültürünün içselleştirilmesini sağlandı. İlk altı ay içerisinde toplam 3000 saatlik eğitim düzenlenmiştir. Yılın ikinci 6 ayına ait eğitim konu başlıklarımızı da yılın ilk günlerinde belirledik. Yönetici adaylarımıza yönelik liderlik becerilerini geliştirebilecekleri liderlik atölyesi çalışmaları yapacağız. Konu başlıklarımız ve hedeflerimiz ise şu şekilde:

Vizyon Uzağı görerek değişimi öngörmektir. Bu hayallerini başkalarına inandırabilmelerini,

Risk almak Risk analizi yaparak, vizyonu yakalamak için cesaretle ikna edip eyleme geçmeyi başlatmaktır. Riski paylaşıp yardım edebileceklerle etkin iletişim kurulmasını, Kararlılık Her aşamada meydana gelebilecek güçlükleri yılmadan yenmelerini,

Bütünsel bakış Bütünü düşünerek, parçalar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ve sonuçlarını kestirebilmelerini,

Olumlu düşünce Olumlu iseniz, etrafınız da bundan olumlu olarak etkilenecektir. Olumlu düşünceyi tetikleyecek bakış açısını kazanmalarını,

Yönetsel iletişim Çok iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmak önemlidir. Aynı zamanda müşteriler, tedarikçiler, ilgili kuruluşlar ve toplum ile ilişkileri dengeli bir şekilde yürütmelerini,

Tutarlılık Yarı yolda bırakmayarak, güven verebilmelerini,

Öğrenmek Hatalardan ders çıkarmalarını ve sürekli araştırarak bilgi edinmelerini,

Problem çözmek Olaylara çeşitli açılardan yaklaşarak ve farklı fikirleri değerlendirerek çözüm bulabilme kabiliyetlerinin gelişmesini,

Delege etmek Ayrıntılarla boğulmamak için, bazı işleri astlara inisiyatif vererek devretmelerini,

Odaklanmak Önemli işleri ayırıp, öncelik koyarak sonuca gitmelerini,

Koçluk Astların gelişimine katkı sağlamak ve yönlendirmek konusunda adım atmalarını hedefliyoruz.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleşen iletişim ve ekip olma eğitimlerinin ardından 2018 yılının son aylarında liderlik eğitimine katılacak personellerimiz, kazanımlarını aktarabilecekleri tiyatral teknikler ile anlatı sanatı performansları gerçekleştirecekler. Heyecanla sonuçlarını bekliyoruz.

Henüz yorum yapılmadı.

Bir yanıt ekleyin.

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır.